Optymalizujemy środowisko pracy Klienta. 

Projektujemy usługi indywidualnie do potrzeb.

Dostarczamy zasoby ludzkie, sprzętowe, narzędziowe, transportowe i biurowe.

Wspieramy proces transformacji usług serwisowych od etapu analityczno-projektowego do uruchomienia usług w wybranym modelu.

Sposób wdrożenia naszych usług zawiera zawsze metodę bezpiecznego zakończenia współpracy przez Klienta. 

Oferujemy jasne formy rozliczania za wykonaną pracę.

Aktualności

aktualnosciAKTUALNIE POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY: 

 

OPERATOR CPD               

SPECJALISTA DS. ASEMBLER                    

TESTER OPROGRAMOWANIA                                                                

Usługi

Fotolia 65774279 XS 1OUTSOURCING SPECJALISTÓW IT

Nasi pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do świadczenia konkretnej pracy na rzecz Klienta, najczęściej wewnątrz Jego organizacji. 

service-deskSERVICE DESK

Dostarczamy zdalną obsługę informatyczną oraz jeden punkt kontaktu dla Użytkowników.

Fotolia 51101235 XS-lantana-wwwFIELD SUPPORT

Dostarczamy, naprawiamy, wymieniamy infrastrukturę biurową, aplikacyjną, sieciową, serwerową.

Fotolia 62725968 XSSERWIS SPRZĘTU IT

Świadczymy usługi serwisu IT dla infrastruktury sprzętowej w trybie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie całej Polski. Usługi są realizowane zasobami Lantana Group oraz przez sieć podwykonawców.

Fotolia 64115617 XS-wwwMONITORING I ADMINISTRACJA INFRASTRUKTURĄ

Zapewniamy kompleksową usługę bieżącego kontrolowania i zarządzania infrastrukturą hard- i softwarową.

SERVICE DESK

KORZYŚCI Z POSIADANIA USŁUGI SERVICE DESK

 • Rozpoczęcie optymalizacji kosztowej poprzez podniesienie efektywności usług IT

 • Jeden punkt kontaktu ze służbami informatycznymi

 • Pełna ewidencja prac serwisowych w IT i mozliwość raportowania

 • Podnoszenie jakości usług IT i ich dopasowania do potrzeb biznesowych firmy

 

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU SERVICE DESK

 • Prostsze zarządzanie usługą Service Desk

 • Duża elastyczność organizacji

 • Sprawniejsze reagowanie na sytuacje awaryjne

 • Zmniejszenie headcount`u w firmie

 • Rozpoczęcie zmiany kultury organizacyjnej w IT

 • Szybkie podniesienie jakości

 • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania

 • Przygotowywanie kadry specjalistycznej dla organizacji 

FIELD SUPPORT

KORZYŚCI Z POSIADANIA USŁUGI FIELD SUPPORT

 • Rozwiązywanie problemów IT niemożliwych do rozwiązania zdalnie = podniesienie jakości świadczonych usług

 

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU FIELD SUPPORT

 • Optymalizacja zasobów ludzkich i procesów w zarządzaniu informatyką
 • Optymalizacja funkcjonowania środowiska biurowego pracownków firmy Klienta
 • Podniesienie jakości świadczonej usługi, poprzez dostęp do know-how firmy specjalizującej się w outsourcingu
 • Przejrzystość i optymalizacja ponoszonych na działalność Field Support kosztów
 • Ujednolicenie stosowanych narzędzi
 • Dostosowanie parametrów obsługi do zmieniających się potrzeb biznesowych klienta
 • Elastyczność w angażowaniu zasobów względem potrzeb biznesowych
 • Elastyczność w wykonywaniu działań dodatkowych np. inwentaryzacji
 • Bezpieczeństwo w dostarczaniu usług, potwierdzone umowami z Dostawcą

MONITORING I ADMINISTRACJA INFRASTRUKTURĄ

KORZYŚCI Z POSIADANIA USŁUGI MONITORINGU I ADMINISTRACJI INFRASTRUKTURĄ IT

 • Szybkie wykrywanie błędów i reagowanie na awarie w systemach
 • Analiza i statystyka błędów oraz rozwiązywanie na tej podstawie problemów globalnych
 • Skalowanie infrastruktury 
 • Obniżenie kosztów cyklicznych czynności eksploatacyjnych w infrastrukturze

 

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU MONITORINGU I ADMINISTRACJI INFRASTRUKTURĄ IT

 • Optymalizacja kosztowa
 • Dostosowanie zasobów do bieżących potrzeb
 • Ujednolicenie stosowanych narzędzi
 • Podniesienie jakości świadczonej usługi, poprzez dostęp do know-how firmy specjalizującej się w outsourcingu
 • Unifikacja procesów zarządzania zdarzeniami i awariami

OUTSOURCING SPECJALISTÓW IT

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU SPECJALISTÓW IT

 • Optymalizacja zasobów ludzkich
 • Elastyczność w dostarczaniu specjalistów do firmy Klienta
 • Dostosowanie zasobów ludzkich oraz kompetencji do bieżących potrzeb biznesowych
 • Możliwość realizacji zadań Klienta w środowisku projektowym
 • Obniżenie kosztów zarządzania zasobami ludzkimi